HAKKIMDA

HAKKIMDA

1982 yılında doğdu.  Gaziantep Fen Lisesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2000 – 2006  yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine devam etti ve 2006 yılında mezun olarak Tıp Doktoru unvanını aldı.  2006 yılında girdiği uzmanlık sınavı sonucunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğinde asistan doktor olarak göreve başladı.  Bu süre içerisinde birçok yerli ve yabancı bilimsel çalışmalara aktif olarak katıldı. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde çok fazla toplantıya katılarak bildireler sundu. 2012 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak Van Başkale Devlet Hastanesi’ne Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak atandı.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Van Genel Sekreterliği bünyesinde Başkale Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atandı. 2013 yılı sonunda mevcut görevlerini bırakarak İstanbul’a döndü ve özel sektörde çalışmaya başladı. 6 ay süre ile Bosphorus Anatomica Kulak Burun Boğaz Hastanesinden ayrıldıktan sonra, 3  yıla yakın bir süre ile Küçükyalı Delta Hospital’da görev yaptı. Ekim 2016’dan itibaren Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde hizmet vermektedir.

Dr. Çam iyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyde Almanca bilmektedir. Evli ve iki kız babasıdır.

 1. Tekin M, Acar GO, Kaytaz A, Savrun FK, Çelik M, Cam OH, “Bilateral vocal cord paralysıs secondary to the head and neck surgery”, J Craniofac Surg. 2012 Jan;23(1):135-7. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182413d71
 2. Acar GÖ, Tekin M, Cam OH. Laryngeal inflammatory pseudotumor: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Jan-Feb;22(1):50-3.
 3. San T, Tekin M, Cam OH, Kılıçaslan A, Zemheri E. Extranasopharyngeal angiofibroma originating from sphenoid sinus: a case report. J Med Updates 2012;2(3):120-123
 4. Acar GÖ, Tekin M, Cam OH, Kaytancı E. Larynx, Hypopharynx And Mandible Injury Due To The External Penetrating Neck Injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013 May;19(3):271-3. doi: 10.5505/tjtes.2013.58259.
 5. Cam OH, Tekin M, Acar GÖ, Kılıcaslan A. What is the Role of Diffusion Weigh Magnetic Resonance Imaging in Evaluation of Thyroid Nodules? Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Sep;66(3):336-40. doi:10.1007/s12070-014-0731-5. Epub 2014 May 16.
 6. San T., Cam OH. “Giant Concha Bullosa with Skull Base Extension: Case Report.”Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports 22.1 (2014): 43-45.
 7. Tekin M, Acar GÖ, Cam OH, Hanege FM. Sudden sensorineural hearing loss in  a multiple sclerosis case. North Clin Istanbul 2014;1(2):109-113
 8. Kavala M, Topaloğlu Demir F, Zindanci I, Can B, Turkoğlu Z, Zemheri E, Cam OH,Teksen A. Genital involvement in pemphigus vulgaris (PV): Correlation with clinical and cervicovaginal Pap smear findings. J Am Acad Dermatol. Oct;73(4):655-9. doi: 10.1016/j.jaad.2015.06.057. Epub 2015 Jul 17.
 9. Cam OH, Karataş M. A Life Threatening Pitfall in Ear Surgery: Extracranial Sigmoid Sinus. J Craniofac Surg. 2015 Oct;26(7):e619-20. doi:10.1097/SCS.0000000000002116.
 10. Uzun L, Kokten N, Cam OH, Kalcioglu MT, Ugur MB, Tekin M, Acar GO. The Effect of Garlic Derivatives (S-Allylmercaptocysteine, Diallyl Disulfide, and S-Allylcysteine) on Gentamicin Induced Ototoxicity: An Experimental Study. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2016 May 2. doi: 10.21053/ceo.2015.01032. [Epub ahead of print]
 11. Karataş M, Cam OH, Tekin M. Assessment of nasal airway patency during pregnancy and postpartum period: correlation between subjective and objective techniques. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Mar- Apr;26(2):92-100. doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.34545.
 12. Derin S, Cam OH, Beydilli H, Acar E, Elicora SS, Sahan M. Initial assessment of hearing loss using a mobile application for audiological evaluation. J Laryngol Otol. 2016 Mar;130(3):248-51. doi:0.1017/S0022215116000062. Epub 2016 Jan 19.
 13. Kokten N, Hanege FM, Cam OH, Uzun L, Tekin M. An Unusual Peripheric Facial Paralysis Onset. European Journal of General Medicine. Accepted for Publication in Volume 13, Number 3 (2016)
 1. Acar, GO, Ozdamar OI, Cam OH, Tekin M. “Management Dilemma of The Patients with Sudden Sensorineural Hearing Loss,” 8th Int. Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Antalya, Vol. IV, 142, The Mediterranian Society of Otology and Audiology, Ankara, (2008).
 2. Derin S, Cam OH, Sahan M, Beydilli H, Acar E. Initial evaluation of hearing loss: Application – solution audiological evaluation application. Intercontinental Emergency Medicine ve 2. International Critical Care and Emergency Medicine 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi16-19 Nisan 2015, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 3. Uzun L, Kokten N, Cam OH, Kalcıoğlu MT, Ugur MB, Tekin M, Acar GO. The Effect of Garlic Derivatives (S-Allylmercaptocysteine, Diallyldisulfide, and S-Allylcysteine) on Gentamicin Induced Ototoxicity:  An experimental Study. 12th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference & Exhibition Head and Neck Surgery, 19 – 21 April 2015, Medinat Arena, Dubai, UAE
 1. Acar GÖ, Çam OH. Benign Tiroid Hastalıkları. Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi. Editor, Murat Toprak. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı, Şişli, İstanbul. Bölüm 5, Sf 45 – 75, 2011. ISBN 978-975-8882-37-3
 2. Acar GÖ, Çam OH. İşitme Kayıplarına Genel Bakış ve Yaşlılığa Bağlı İşitme Kaybı: Presbiakuzi Aile Hekimleri için Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım, Editör: Serap Çifçili. Özel Duyular Bölüm Editörü, Arzu Uzuner. Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd. Şti., Acıbadem, İstanbul. Bölüm 7, Sf 307 -309, 2011. ISBN 978-975-8882-36-6
 1. Tekin M, Çam OH, Acar GO, Kaytancı E, Hanege MF,“Boyunda kitle ile prezente olan tularemi olgusu”, Göztepe Tıp Dergisi, 26(1):46-50, 2011
 2. Tekin M, Çam OH, Ruhi İÇ, Geriatrik Baş Boyun Mukozal Malign Melanom Olgularında Cerrahisiz Takip Sonuçları Göztepe Tıp Dergisi 26(2):99-102, 2011
 3. Ruhi İÇ, Çam OH, Kaytancı E, Tekin M, Özbilgen S, Arıbal FC. İlk dekatta karşılaşılan sert damakta pleomorfik adenom olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 26(4):177-180, 2011
 4. Acar, GÖ, Çam OH, Tekin M, Özdamar Oİ, Zenginkinet T. Tiroglossal kanal içerisinden köken alan papiller tiroid karsinom. Göztepe Tıp Dergisi 27(2):68-71, 2012
 5. Tekin M, Çam OH. Oral Mukoza Hastalıkları ve Semptomatolojisi. Klinik Gelişim. 2012; 25: 93-98
 6. Karataş M, Çam OH, Özdamar Oİ, Tekin M. Sfenokoanal polip.       KBB Uygulamaları 2015;3(2):1-3
 7. Çam OH. Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Koku Bozuklukları, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Uygulamalar, (Davetli Yazı)
 8. Çam OH, Uzun L. Otoskleroz Histopatolojisi. Türkiye Klinikleri, Otoskleroz Özel Sayısı, (Davetli Yazı)
 1. Çam OH, Ruhi Ç, Özbilgen S, Tekin M. Primer Oral Malign Melanoma – Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2009).
 2. Acar GÖ, Tekin M, Çam OH, Kaytancı E. Eksternal Boyun Travmasına (Kurşunlanma) Bağlı Gelişen Larenks, Hipofarenks ve Mandibula Hasarı. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2009).
 3. Tekin M, Acar GÖ, Çam OH Larengeal İnflamatuar Pseudotumor 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2009).
 4. Tekin M, Çam OH, Ruhi İÇ, Geriatrik Baş Boyun Mukozal Malign Melanom Olgularında Cerrahisiz Takip Sonuçları 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği Kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2010).
 5. Kılıçaslan A, Tekin M, Çam OH, Nadir Bir Oral Mukozal Hastalık: Fokal epitelyal Hiperplazi ( Heck Hastalaığı) 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği Kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2010).
 6. Çam OH, Tekin M, Hanege M, Oksiptokollar Zonadan Sonra Geç Gelişen Bir Ramsay Hunt Olgusu 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği Kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2010).
 7. Tekin M, Ruhi İ, Çam OH, Tonsil Malignitelerinde Tonsiller Asimetrinin Yeri 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 4. Ulusal KBB-BBC Hemşireliği Kongresi’nde sunuldu, Antalya, (2010)
 8. Tekin M, Çam OH, Acar GÖ, Kaytancı E, Hanege FM. “Boyunda kitle ile prezente olan tularemi olgusu”, 9. Uluslararası Kulak Burun Bogaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi’nde sunuldu, Ankara, (2010).
 9. Çam OH, Hanege FH, Tekin M, Arıbal FC, Maksiler Sinüse Oroantral Fistül Yoluyla Self Oküle Olan Yabancı Cisimler 7. Türk Rinoloji Kongresi’nde sunuldu, Belek , Antalya, (2011).
 10. Tekin M, Çam OH, Kılıçaslan A, San T, Nadir Bir İzole Sfenoid Sinüs Patolojisi: Ekstranasofarengeal Anjiofibrom 7. Türk Rinoloji Kongresi’nde sunuldu, Belek , Antalya, (2011).
 11. Tekin M, Acar GO, Çam OH, Hanege FM. Ani İşitme Kaybı İle Seyreden Multiple Skleroz Olgusu. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Susesi Otel, Antalya. P94, S201
 12. Tekin M, Kökten N, Çam OH, Kafkaslı Ç. Nazofarengeal Brankial Yarık Kisti.       33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Susesi Otel, Antalya. P184, S291
 13. Çam OH, Kurtgöz S, Tekin M, Arıbal FC. Dil Kökünde Şüpheli Kitle İle Prezente Olan Aktinomikoz Enfeksiyonu. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Susesi Otel, Antalya. P290, S400
 14. Acar GO, Çam OH, Tekin M, Özdamar Oİ, Zenginkinet T. Tiroglossal Kanal İçerisinden Köken Alan Papiller Tiroid Karsinom. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Susesi Otel, Antalya. P292, S402
 15. Kökten N, Kurtgöz S, Çam OH, Tekin M. Sfenokoanal Polip: Olgu Sunumu. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Gloria Golf Resort Antalya
 16. Kavala M, Demir FT, Zindancı İ, Can B, Türkoğlu Z, Zemheri IE, Çam OH, Tekşen A. Pemfigus Vulgarisli Hastalarda Vulva, Serviks Ve Vajina Tutulumu. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 09 – 12 Ekim 2012, Gaziantep. ( En iyi ikinci sözlü bildiri)
 17. Çam OH, Kökten N, Kurtgöz S, Acar GÖ, Özdamar Oİ, Tekin M, Yavuz Ç. Biyopsi gerektiren oral kavite lezyonları: 5 yıllık deneyim. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 18. Çam OH, Tekin M, Acar GÖ, Kılıçaslan A. Tiroid nodüllerine yaklaşımda ultrasonografi, ince iğne aspirasyon biyopsisi kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografi ve dffüzyon ağrılıklı manyetik görüntülemenin karşılaştırılması 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 19. Acar GÖ, Çam OH, Özdamar Oİ, Tekin M, Öztürk AB, Hanege FM. Anaflaktik Şoka Neden Olan Seftriakson Allerjisi 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 20. Acar GÖ, Çam OH, Çağlar AŞ, Tekin M,  Yavuz Ç. Vestibüler semptom vermeyen atipik bir sakküler hidrops olgusu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 21. Kökten N, Çam OH, Kılıçaslan A, Hanege FM, Uzun L, Tekin M. Retrofarengeal Apse: Özellikli Üç Olgunun Sunumu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 22. Kökten N,  Hanege FM, Çam OH, Uzun L, Tekin M. Periferik Fasiyal Sinir Paralizisinde Sıradışı Bir Birliktelik. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 – 14 Ekim 2012, Rixos Sungate Hotel, Antalya
 23. Çam OH, Karataş M. Pnömosefali ile Prezente Olan Geç Bir Temporal Radyonekroz Vakası. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 – 9 Kasım 2014, Maritim Pine Beach Resort, Antalya
 24. Çam OH, Karataş M. Nadir Bir Vaka: Ekstrakraniyal seyirli Sigmoid Sinus. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 – 9 Kasım 2014, Maritim Pine Beach Resort, Antalya
 25. Sarıkaya Y, Karataş M, Doğan S, Bayraktar C, Çam OH. Dijital Travmaya Bağlı Timpanik Membran Perforasyonu: 2 Olgu Sunumu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 – 9 Kasım 2014, Maritim Pine Beach Resort, Antalya